آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

عناوین مطالب وبلاگ آموزش وپرورش ویژه

زخم های چرک کرده :: چهارشنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩٠
کارگر ساده :: پنجشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۸
وزارت آموزش و پرورش باز هم در تسخیر سرپرست :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۸
بدون شرح :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دم خروس یا ... :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٧
قدر شب قدر :: یکشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٧
معلم محور تغییر :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
شغل خدایی :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
تنبیه مقدم بر تشویق!!!! :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٧
عدس و نخود :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٦
پشتوانه وزارت :: پنجشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٦
يک روز برفی :: دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦
مقاله ام :: دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦
۱۵۰۰ سال فرصت برای اجرای قانون جامع حقوق معلولان :: دوشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٦
نهاد توليدی :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
سياه و سفيد :: دوشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٦
تبریک :: دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦
تعاون :: یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦
به بهانه قدردانی :: جمعه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٦
کار کودکان :: سه‌شنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٦
كنوانسيون جهاني حقوق معلولان :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شادمانی :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پرسش :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥
jashn :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
تلخ تر از يک قتل :: دوشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٥
S :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
رضا :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
برای ماندن :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
صميميت :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
سرکوب يا تشويق :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥
قدردانی :: جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥
شکر و سپاس :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
انتصاب :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
معلم کمکی در آلاسکا :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
حضور :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
نميدانم :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
خبر انتخاباتی :: پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٥
انصراف همان اخراج نيست؟ :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٥
عاجز نيستيم :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
افتتاح ششمين مرکز اختلالات ويژه يادگيری :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
انار :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥
خدایا :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥
رمز موفقيت :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
اربابانی که حقشان ادا نمی شود. :: چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥
معرفت :: جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥
ماه مهربانی :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
خدمات درماني :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥
پيام ها :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
سخت تر از آنچه که می پنداشتم :: یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
قدردانی از همه :: شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥
سمن :: یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٥
تابستانه :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٥
قدردانی معصومانه :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥
سنجش بدو ورود به دبستان :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٥
اعزام دانش آموزان دختر جسمی و حرکتی به مشهد مقدس :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
سنجش مناطق محروم :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
اعزام دانش آموزان جسمی و حرکتی به مشهد مقدس :: شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥
زيارت و سياحت :: یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٥
جامعه معلول :: جمعه ۱٦ تیر ،۱۳۸٥
پرچنان :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
پايگاههاي سنجش :: دوشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٥
قدر دانی :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
خرداد ٬ محرم :: شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥
صفحه معلولين روزنامه اطلاعات :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
مقام معلم :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
بيان احساس معلم استثنايی :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
عشق بدون شرط :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شغلی که خدا آن را انتخاب کرد :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
جامعه ويژه :: شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٥
بقاء :: سه‌شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٥
آلبوم :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤
مقاله :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤
پيشگيری :: دوشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٤
اگر :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٤
بدون شرح :: شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٤
معارفه و توديع :: شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٤
انجمن اولياء :: چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤
معرفی وبلاگ :: یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٤
مدرسه پذيرا :: یکشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٤
بايد بخنديم!! :: یکشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٤
رييس جمهور و معلولان :: شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٤
دو مطلب :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٤
درس سپاس :: چهارشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٤
چاله نابينا :: دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤
دل تنگ :: دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤
راه يافته گان به مراكز آموزش عالي :: شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤
پاراالمپيک - رسانه نوشتاری - فرد برتر :: جمعه ٢٩ مهر ،۱۳۸٤
روز شکوفه ها :: سه‌شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٤
نامدار نمونه :: چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
موفقيت های ورزشی :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٤
مقام اول :: شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤
فرهنگی٬ ورزشی ٬ هنری :: چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤
صعود قله پرچنان :: شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤
ناچار :: دوشنبه ٦ تیر ،۱۳۸٤
تکريم و تعظيم :: شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤
نشان دولتی :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٤
آموزش تلفيقی :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٤
طرح سنجش ۸۴ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٤
تشکر از شرق :: یکشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٤
تسليت :: سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٤
دنيای مجازی :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
نمونه :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
پرسش از خدا ۲ :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
پرسش از خدا :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
شهامت :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
تولد :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
کتاب و مولف :: شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤
کوچه باغ :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٤
بهار :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳
کارت پستال :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳
پرسش مهر ۵ :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۳
ict :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳
ارتباطی :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳
معرفی وبلاگ :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
توانمندی :: چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳
المپيک :: پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۳
کنکور ۸۳ :: سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۳
نامه :: دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳
سپاس :: سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۳
معلمان پژوهنده :: یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳
ويژه سازی :: دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳
دير آموز :: یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳
سانحه :: پنجشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۳
گزارش تلاش :: یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳
تسليت :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۳
روز جهانی معلولين :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۳
خاطره ای برای خاطره ها :: پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳
نفرت يا بی تفاوتی :: دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
معلم پژوهنده :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳
مسابقه :: جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۳
پايان خدمت هرگز :: یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸۳
معرفی وبلاگ :: پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۳
موفقيت بدون زحمت نيست :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
نظام منعطف :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
مهر ماه تغيير :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
يک تومان ٬ يک ايده :: یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳
تئاتر عروسکی :: دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳
توانمندی کارکنان :: یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳
احساس مسئوليت :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
زيستن :: دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۳
علی (ع) :: یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
نظم :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
معرفی کتاب :: یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳
فراتر از ابرها :: شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳
هديه آسمانی :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳
ادامه :: چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳
باز هم برتری :: سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳۸۳
شادکامی :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
آدرس :: چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۳
اثر تاريخ :: یکشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸۳
نظام آموزشی :: شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۳
نشانی پايگاه های سنجش :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
تفاوت های فردی و سنجش :: شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸۳
سنجش :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳
مدرسه سازان :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
خانواده :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
فرض کنيد :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
دانش آموز يا معلم :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
معلم :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
پانا :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
سفر به چهار محال و بختياری :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
اصلاحيه :: یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۳
هفته جهانی سلامت :: جمعه ٢۱ فروردین ،۱۳۸۳
شهامت انتقاد :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳
مقاله هفتم :: یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸۳
مقاله ششم :: پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳
دنياي شيرين من :: پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳
سال نو :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
مقاله ۵ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
کودکان :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٢
مقاله شماره ۴ :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
خاطرات :: شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢
افتتاحيه۲ :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
تغيير :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
افتتاحيه :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢
دهه فجر :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢
آموزگار ناشنوايان :: جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢
لذت مدرسه :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
استرس والدين :: جمعه ۱٤ آذر ،۱۳۸٢
ميشه :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
روز جهانی معلولين :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
سپاس :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
پليس :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢
حافظ قرآن :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢
تشويق :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
لبخند :: چهارشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٢
بخوان :: سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢
لطف دوستان :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
عشق :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٢
معرفی وبلاگ :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
خبر هفته دولت :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٢
مقاله :: دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢
ده پيشنهاد برای کاهش استرس :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
حقوق انسان :: چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢
سايت :: سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢
نايب الزياره :: یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢
کارشناسان آموزش ابتدايی و آموزش فراگير :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
خبر :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
توانمندی :: دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢
باز هم موفقيت :: جمعه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٢
چرا فرزند معلول :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢
معرفی کتاب :: یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٢
نظر ديگران :: چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢
يک خبر :: چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢
معرفی فرد موفق :: شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢
(آ) - آموزش :: جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢
موفقيت :: چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٢
گزارش در خصوص وضعيت آموزش وپرورش استثنايی :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
پيام :: یکشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
فاطميه :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
معرفی يک کتاب :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢
هميشه و در همه حال بياموزيم :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان