آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳

دير آموز

سلام

امروز در جلسه ای که به همت جناب آقای صالحی مسئول آموزش ابتدايی

شهرستان نوشهر تشکيل شده بود حضور يافتم که دعوت شدگان به جلسه

 مديران مدارس پذيرنده دانش آموزان با نياز ويژه به همراه معلمان کلاس های

پذيرنده بوده اند با توجه به اينکه مطالبی که انتخاب کرده بودم تا برایشان بيان

کنم بيشتر برای  اثبات  توانايی آنها و تقويت بوده است ولی جمع نشان داده بود

 که دارای اعتمادبه نفس بالايی است نمونه اش يکی از خانم معلم ها در پايان

 جلسه گفته بود که با اينکه پنج دانش آموز دير آموز در کلاس ۲۵ نفره دارم اميدوارم

که به آنها هم بصورت ويژه توجه کنم.

اسلايد های مربوط به بحث جلسه

با تشکر از جناب آقای صالحی و سرکار خانم يوسفيان مدير مرکز آموزش

 استثنايی نصرت نوشهر (ميزبان جلسه)

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان