آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳

معلمان پژوهنده

 سلام

امروز همايش معلمان پژوهنده و مولف استان در اردوگاه شهداي دانش آموز بادله برگزار گرديد كه در اين همايش موارد ذيل جلب توجه مي نمود.

 

n     شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش مازندران حائز مقام ممتاز كشوري شده است كه رييس سازمان در اين مراسم ازاعضاي شورا تقدير نمودند.

 

n تعداد مدعوين نشانگر عشق و علاقه معلمان به امر پژوهش و تلاش ، برنامه ريزي وپيگيري مسئول و كارشناسان واحد تحقيقات آموزش و پرورش استان بوده است.

 

n    حضور نماينده ولي فقيه در استان مازندران وحضور تمام وقت رياست سازمان اهميت موضوع و توجه مسئولين به اين موضوع را بيان مي نمود.

 

ولي با همه نكات مثبت ضمن تشكر از دست اندركاران اجراي برنامه موارد ديگري هم قابل ذکر هست:

 

n      رتبه سه نفر برتر استان اعلام نشده بود .

 

n افراد برتر به ترتيب رتبه يا بهتر بگويم بر اساس برنامه اعلام شده گزارش اقدام پژوهي خود را ارائه ندادند.

 

n     با اينكه همايش معلمان پژوهنده بوده  و براي آنها بر اساس برنامه پانزده دقيقه وقت پيش بيني شده بود ولي هر چهار نفر از معلمان پژوهنده هنگام ارائه حداقل هر كدام سه بار توسط مجري براي خلاصه كردن مطلب تذكر گرفتن در صورتي كه هيچكدام شان از وقت خود بر عكس سخنرانان عدول نكرده بودند.

 

n     سركار خانم ضيغم قاسمي نفر اول بعنوان آخرين نفر گزارش خود را ارائه نمودند.

 

n     هنگام ارائه گزارش توسط آخرين نفر، برگزار كنندگان هم با تلاش خود درجمع كردن امكانات روي سن  پشت سر ارائه كننده گزارش عجله خود را براي اتمام جلسه اعلام مي داشتند.

 

n     هر چهار معلم پژوهنده منتخب از خواهران بودند منظورم اين نيست كه آقايان تلاش نمي كنند ولي ...

 

معلمان منتخب عبارتند از :

 

مرحله كشوري

   سركار خانم هژبري  

 

مرحله استاني

1-    سركار خانم آرزو ضيغم قاسمي (آموزگار استثنايي از مركز جبار باغچه بان – منطقه مياندورود)

2-    سركار خانم جلالي

3-    سركار خانم مكارمي

 

از همه مسئولين  و برگزار كنندگان تشكر مي كنم. 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان