آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢

خبر

به نام آنکه توانايی بخشيد

سلام

به اطلاع ميرسانم که

گروه سرود ناشنوايان مجتمع آموزشی شهيد بهشتی بابل

روز جمعه به بيست و يکمين دوره جشنواره فرهنگی هنری

 دانش آموزان کشور (مشهد) اعزام شدند.

و

گروه سرود ناشنوايان مرکز آموزشی صديقه طاهره (س) آمل

فردا به جشنواره کشوری رايحه ياس سفيد سازمان دانش آموزی 

کشور اعزام خواهند شد.

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان