آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢

 

به نام الله

 

 

 

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

 

 

 

 

تكليف نكند خدا هيچ نفسي را مگر به قدر گنجايش آن

                                   (سوره الانعام – آيه 152 )

 

 

با توجه به مفهوم وترجمه آيه فوق ما هم نبايد بيش از توان و ظرفيت كودكان و دانش آموزان از آنها انتظار داشته باشيم.

لذا براي طراحي نظام آموزشي مي بايست به توان كودكان (متعلمين) توجه ويژه گردد.

 و از آنجاييكه انسانها متفاوت خلق شده اند اولين نكته قابل توجه در طراحي نظام آموزشي تفاوت هاي فردي مي باشد.

در آموزش و پرورش توسعه يافته كودك محور برنامه مي باشد

 و نظام آموزشي توسعه يافته انعطاف لازم براي ارايه خدمات آموزشي به همه كودكان با تفاوتهاي گوناگون را دارد و تفاوتها را نه به عنوان معضل و يا نقص بلكه عامل رشد و توسعه مي پندارد.

 

 روزنامه همشهری تاريخ ۱۷ / ۴ / ۸۲ در صفحه معلولين مقاله ای درباره والدينی که کودکان نابينا دارند نوشته توصيه می کنم مطالعه نماييد.

 

 

ما را در ارايه خدمات بهتر با نظرات و پيشنهادات ياري نماييد .

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان