آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢

 

 

به نام هستي بخش

 

همان گونه كه ما انتظار داريم كودكان از نظر وضعيت جسمي متفاوت باشند

 بايد اين انتظار را داشته باشيم كه از نظر هوشي، موفقيت تحصيلي ،

 ويژگي هاي رفتاري و خصوصيات ديگر نيز با هم متفاوت باشند .

هيچ ظلمي بالاتر از اين نيست كه با افرادي كه از نظر استعداد و توانايي

 و امكانات نابرابر هستند، برخوردي يكسان و برابر داشته باشيم.

 

 

تربيت يك "است" است

و

نه يك " بايد" ؛

شكوفا شدن است

و

نه شكوفا كردن؛

خود انگيخته است

و

نه دگر انگيخته ؛

يك فرآيند دروني و خود زاست

و

نه بيروني و ديگر خواه .

      

       (بر گرفته از كتاب روانشناسي تربيت كودك )

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان