آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢

روز جهانی معلولين

سلام

ضمن گرامی داشت روز جهانی معلولين (۱۲ آذر )

به همين مناسبت مطلبی را از کتاب زندگی با معلوليت جسمی

را تقديمتان ميکنم .

ممکن است قادر نباشند تمام کارهايی را بکنند که کودکان ديگر

می توانند انجام دهند. ليکن شرايط زندگيشان آنان را در جهت

ويژگيهای بسيار مثبت و توانايی های خارق العاده ای از نظر جسمی

و ذهنی هدايت کرده است.

اول از همه ٬ اين کودکان شجاعت مافوق تصوری دارند . در حالی که

با تفاوت های جسمی خود صادقانه مواجه می شوند ٬ مصمم هستند

 با محدوديت های خود به  مبارزه بر خيزند ٬ بياموزند٬ رشد کنند ٬

حداکثر بهره برداری از زندگی خود را ببرند .

از نظر عاطفی٬ نيرويی درونی دارند که آنان را قادر می سازد مبارزه

نمايند و تا هنگام پيروزی بر موانع٬ دست از پيکار نکشند.

روش های بديعی برای غلبه بر موانع محيطی تعبيه کنند که غالبا

هم از نظر چالاکی جسمی و نيروی روانی که می طلبد ستيزه جو

 و هم به دليل نگرش های مردم نسبت به کسانی که فاقد اين مهارت ها

باشند٬ خشونت آميز باشد.

گذشته از اين٬ برای خودشان احساس تاسف نمی کنند و از ما هم

 نمی خواهند که به خاطرشان متاسف باشيم. 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان