آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢

خاطرات

سلام

ذره ای خاطرات محبت آميز از هر کلمه يا عملی به هنگام نياز٬

به ما نيرو و شهامت می بخشد.

ذره ای خاطرات خجسته و مبارک

کمک می کند هر ناملايمی را تحمل کنيم.

و تمام تلخيهای شکست و فقدان

برايمان سهل و سبک گردد.

ذره ای خاطرات ارزشمند

کارهای پيش پا افتاده ای که انجام داده ايم٬

تيره ترين روزهايمان را

شاد و درخشان می کند.

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان