آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳

دنياي شيرين من

سلام

 مطلب زير را بخوانيد و شيرينی دنيا را بنگريد

« به نام يگانه‌ي الهام بخش  »

دنياي شيرين من بسيار زيباست ،

 زيباتر از اينكه شما فكر مي‌كنيد من دنيا را جور ديگر مي‌نگرم من گلها را لطيف‌تر از شما مي‌بينم زيرا درباره‌ي آن مي انديشم بويش را حس مي‌كنم و زيباييهاي ديگرش را با چشم دلم مي‌بينم هرگز رنگ گل براي من ملاک نيست زيرا در ذهن خودم رنگ گل را مجسم مي‌كنم دنياي شيرين من بسيار تماشاييست .

هنگامي كه در خيالم كنار دريا روي تخته سنگي مي‌نشينم و درياي زيبا را با چشم دلم مي‌نگرم احساس خوبي به من دست مي‌دهد پرواز پرندگان دريا ، حركت ماهيها ،‌كوبيدن موج به ساحل ، وزيدن نسيم ، تابش زيباي خورشيد بسيار تماشاييست .

 هنگامي كه خورشيد با صداقت مي‌تابد و نور زيبايش به آب دريا مي‌خورد و با مو ج بازي مي‌كند بسيار ديدنيست وقتي كه كنار دريا مي‌نشينم ماهيها براي تماشاي من نزديك ساحل مي‌آيند ، نسيم باوزيدنش صورتم را نوازش مي‌دهد پرندگان دريايي برايم آواز مي‌خوانند ، نور خورشيد و موج دريا با هم بازي مي‌كنند و من هم به تماشايشان مي‌نشينم با خداي خود صحبت مي‌كنم و مي‌پرسم چگونه اينهمه زيباييها را آفريد و او به من پاسخ مي‌دهد كه همه چيز مي تواند بيافريند و قادر كننده‌ي همه‌ي كارهاست . رنگ بال پرندگان ، رنگ ماهيها ، رنگ غروب سرخ خورشيد همه و همه را با چشم دلم مي‌نگرم در اين هنگام نگاهم مالامال از عشق مي‌شود . با عشق به پروردگار ، مجذوب زيباييهاي طبيعت مي‌شوم.

در اين هنگام ناگهان دستي به شانه‌هايم مي‌خورد سرم را بر مي‌گردانم مي‌بينم كه مهتاب با مهرباني به من مي‌گويد من و ستارگان به تماشاي تو نشسته‌ بوديم حالا ديگر روحم دگرگون شده بود و از جا برخاستم و با همه خداحافظي كردم .

 

                                                         ربابه زارع -    ‌قائم‌شهر

مقطع تحصيلي : اول نظري

سن : 15 سال

گروه معلوليت : نابينا

نام مركز : امام رضا (ع)

  حتما حالا احساس ميکنيد که بدون چشم هم می شود ديد.

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان