آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

جمعه ٢۱ فروردین ،۱۳۸۳

هفته جهانی سلامت

سلام

اميدوارم سلامت باشيد و به فکر سلامت ديگران

اين اثر به عنوان يکی از آثار برتر کشور به مناسبت هفته سلامت با شعار (جاده ايمن تصادف ندارد) انتخاب شد .

دوست داريد بدانيد که اين اثر مربوط به کدام هنرمند است ؟

بله اين اثر دانش آموز ناشنوا مرضيه آقاجانزاده از مجتمع استثنايی شهيد بهشتی شهرستان بابل می باشد.

اين هم دو لوح تقدير

لوح تقدير از هنرمند ي كه اثر برتر به مناسبت هفته سلامت خلق نمودلوح تقدير هنرمند ناشنوا

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان