آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۳

اصلاحيه

سلام

جناب آقای دکتر کمالی با لطفی که دارند مطلب زير را مرقوم فرمودند که به خاطر پيام تبريک به همکاران در اينجا عينا درج می کنم و اطاعت امر می کنم و اثر مرضيه آقاجانزاده را نيز در اين صفحه قرار می دهم .

(سلام . سال نو را خدمت شما و همه همکارن پرتلاشتان تبريک عرض می کنم وآروزی موفقيت وسربلندی برايتان دارم. يک پيشنهاد هم داشتم و ان اينکه اگر نقاشی زيبای ان دانش اموز را در اين صفحه قراردهيد مناسبتر خواهد بود. هرچند بعلت سنگينی عکسها وبلاگ هم مقدار با تاخير بالا می آيد.)

اثر دانش آموز ناشنوا مرضيه آقاجاني

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان