آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳

خانواده

سلام

با توجه به اينکه روز گذشته روز جهانی خانواده بوده متنی را سرکار خانم هاجر زارعی

 تهيه نموده بودند که عين آن را تقديم می کنم.

 

خـانــواده

 

خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كه برای

 

 رفع نيازمنديهاي حياتي و عاطفی

 

 انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهاي اجتماعي ،

 

 طبيعي‌تر و خودي‌تر است .

 

 

خانواده متعادل

 

منظور از خانواده متعادل ، سازمان فاقد عيب و نقص نمي‌باشد ، بلكه اين مفهوم به

 

شبكه‌اي از روابط متقابل اطلاق مي‌شود

 

كه اعضاي آن درگير با مشكلات و موانع احتمالي بوده و ضعفهاي كم و بيش قابل

 

 اعتنايي نيزدارند ، ليكن در مقابل با

 

موارد مذكور ، شيوه‌ي منطقي اتخاذ مي‌كنند و براي مسائل ، اهميتي در خور آنها

 

 قائل مي‌شوند (تناسب بين كنش و

 

واكنش ) و در برابر موقعيتهاي دشوار كه ناگزير از انتخاب باشند ، تصميم به موقع و

 

 مقتضي اتخاذ مي‌كنند .

 

بطورخلاصه خانواده متعادل به مجموعه‌اي اطلاق  مي‌شودكه علاوه برحفظ موقعيت

 

 و جايگاه هر يك از اعضاي آن داراي ويژگيهاي زير مي‌باشند .

 

 

ويژگيهاي خانواده متعادل

 

1 بينش تكاپويي در برابر بينش جزمی

 

 

2 تبادل عاطفي در برابر انجماد عاطفي (همدردي سرآغاز توانايی

 

 است )

 

3 مثبت گرايي در برابر منفي گرايي

 

4 تفاهم در برابر تخاصم ( تفاهم اساس ترقي است )

 

5 همگرايي در برابر واگرايی

 

6 - « بال » در برابر « وبال »

 

7 مشاركت در برابر مفارقت

 

8 منطق در برابر زور

 

9 خودشكوفايي در برابر خود زياني

 

10- شادكامي در برابر تلخ كامي

 

11- آگاهي در برابر ناآگاهي

 

12- بزرگ‌منشي در برابر كودك منشي

 

 

ده استرس عمده در خانواده

 

 

1 اقتصادي مالي ، پولي

 

2 رفتار كودكان ، نظم و ترتيب ، جنگ و دعواي آنها

 

3 نرسيدن زن و شوهر به يكديگر

 

4 سهيم نشدن در مسؤوليتهاي موجود در خانواده

 

5 ارتباط با فرزندان

 

6 نرسيدن به خويشتن

 

7 احساس گناه براي دست نيافتن به موفقيتهاي بيشتر

 

8 امور زناشويی

 

9 تفريح نداشتن افراد خانواده با يكديگر

 

10- مشغله زياد

 

نمونه‌اي از واكنشهاي خانواده‌هايي كه با استرس برخورد مؤثر دارند :

 

 

  1 آنها مي دانند كه استرس موقتي است و حتي امتيازاتي نيز

 

دارد .

       

  2 اعضاي خانواده به اتفاق مي‌كوشند با به حداقل رسانيدن استرسها بر

 

 مهارتهاي خانواده خودبراي برخورد با استرس بيفزايند .

 

 

         3 قواعد جديدي وضع مي‌كنند مثلاً اولويتهاي زماني را مشخص

 

 مي‌سازند و درباره سهيم شدن در مسؤوليتها تصميم‌گيري مي‌كنند .

 

 

         4 آنها بي‌آنكه خود را شكست خورده  و ناكام بپندارند ، وجود تعدادی

 

 استرس را به عنوان بخش طبيعي از زندگي مي‌پذيرند .

 

 

5 از اينكه مي‌توانند با استرس تازه از راه  رسيده به طور مؤثر برخورد

 

 كنند ، احساس خوبي دارند .

 

 

هاجر زارعی

 

كارشناس روانشناسي بالينی

 

كارشناس آزمونهاي تشخيصي مديريت آموزش و پرورش استثنايي

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان