آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

مدرسه سازان

سلام

امروز در سراسر کشور جشنواره تکريم خيرين مدرسه ساز برگزار گرديد .

البته گذشتن از مال شايد برای بعضی سخت باشد ولی بعضی های ديگر از

 بخشيدن آن لذت می برند . يکی از خيرين در مراسم می گفت هر وقت احساس

 خستگی می کنم يا بيماری به من فشار می آورد می روم در حياط مدرسه قدم

می زنم دردم التيام می يابد.

و ديگری می گفت چون به ياد فرزند از دست رفته ام ساخته ام روح بجه ام را ...

ولی عرض کنم اينها معلمين تاريخ هستند چون درس می دهند

حيات بخشی ٬ هنر مندی٬ شکوفايی ٬ ايثار ٬ گذشت ٬ کمال گرايی و تحول را .

از سازمان نوسازی و تجهيز مدارس هم بگويم که باز گويی کار نکو ضمن اينکه

شادی بخش است بهانه ای برای قدر دانی نيز هست.

اولا اينکه سازمان نوسازی اقدام به طراحی و استقرار سيستم مديريت کيفيت

(iso9001:2000)در سازمان را نموده.

ثانيا در بين ساختمان های تخريب شده زلزله در شهر بم مدارس نوساز

 (http://www.nosazimadares.ir/tInfo/plans/plans.do?selectedPlan=19) به

جهت قدر دانی از سازنده گانشان در مقابل زلزله تعظيم ننمودند .

كه در همان روز های اول حادثه زلزله كه در خدمت معاونت نوسازی استان بودم

سوال كرده بودم از وضعيت مدارس بم خبر داريد كه فرموده بودن اگر اين حادثه

زمان باز بودن مدارس اتفاق می افتاد دانش آموزان كمتر صدمه می ديدند چون

 اكثر مدارس سقف شان فرو نريخته.   

سوم اينكه در ارزشيابی عملكرد عمرانی دستگاه های اجرايی در سال ۸۱

وزارت آموزش و پرورش با ۱۱۸.۵ امتياز رتبه اول را كسب كرد .

                                     http://www.nosazimadares.ir        

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان