آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳

سنجش

سلام

شايد در خصوص سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان آگاهی داشته باشيد

امسال هم بخش های ارزيابی گفتاری و بهداشت دهان و دندان به فعاليتهای چون

سنجش شنوايی ٬بينايی ٬ ارزيابی آمادگی تحصيلی ٬ معاينات بالينی  و آمادگی

جسمانی پايگاه های سنجش اضافه شده .

طرح سنجش از اموری است که با همت دانشگاه علوم پزشکی ٬ سازمان بهزيستی

 و آموزش و پرورش انجام می پذيرد و اين کار نشان از يک مشارکت و همدلی برای

پيشگيری و جايگزينی مناسب دانش آموزان است . که جايگزينی مناسب نيز خود

از شاخصه های مهم نظام آموزشی کار آمد و موفق است .

امسال هم در  ۲۶ پايگاه اين امر محقق می شود . که انشالله ليست آن را در آينده

نزديک تقديمتان می کنم .

در سال گذشته از ۴۱۰۰۰ نوآموز پايه اول ابتدايی قريب ۳۳۵۰۰ نفر مورد ارزيابی و

معاينات لازم قرار گرفتند . که بيش از ۸۵٪ آنان فاقد مشکل بوده اند و ۱۵٪ درصد

مابقی پس از درمان و تامين وسايل کمکی و جايگزينی مناسب و حمايت های

 لازم  تحصيلات خود را آغاز نمودند.

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان