آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸۳

اثر تاريخ

سلام

روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به ابتکار مسئولين آموزش و پرورش استان

مازندران همايش مديران كل آموزش و پرورش مازندران در ربع قرن انقلاب

اسلامي با حضور مديران کل سابق آموزش و پرورش استان برگزار گرديده بود که

انشاالله فرصتی ايجاد کرده باشد تا بتوان از تجارب ديگران استفاده نمود

ولی چيزی که من خدمتتان می خواهم عرض کنم مربوط به نامه های است از يک

مدير دبستان در سال ۱۳۴۱ که به عنوان يکی از اسناد تاريخی قبل از ورودی سالن

همايش به نمايش گذاشته شده بود در اين نامه نکات زيادی وجود دارد ولی آنچه مورد

 نظر بنده است توجه مدير دبستان بيش از چهل سال قبل به زندگی اجتماعی در کنار

زندگی فردی و منافع اجتماعی در کنار منافع فردی است.

شايد به همين دليل هم باشد که تربيت شدگان آن تعليم تربيت کلماتی چون‌« به

من چه٬ به ما چه مربوطه ٬ هر کس به دين خود  و .... » را بلد نيستند.

نامه مدير  دبستان اديب به معلمين - قائمشهر- سال 1341

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان