آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳

ادامه

سلام

اسامی چهار نفر از معلمين استثنايی پذيرفته شده در آزمون انتخاب مدرس

 آموزش خانواده از مجموع ۱۷ نفر پذيرفته شده در استان

۱- سرکار خانم مژگان بنگر           کارشناس ارشد روانشناسی

    مشاور مرکز آموزش استثنايی نصرت نوشهر

۲- سرکار خانم فهيمه خسرويان   کارشناس روانشناسی بالينی

   مددکار اجتماعی مجتمع آموزش استثنايی جوادالائمه (ع) قائمشهر

۳- سرکار خانم مريم غلامرضا نژاد   کارشناس علوم تربيتی

   آموزگار مرکز آموزش و توانبخشی دانش آموزان با اختلالات ويژه يادگيری ساری

۴- سرکار خانم زينب عربی ميارکلايی کارشناس آموزش ابتدايی

   آموزگار مرکز آموزش و توانبخشی دانش آموزان با اختلالات ويژه يادگيری ساری

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان