آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳

هديه آسمانی

سلام

همه عالم ٬ مبارک

 

مهر٬ مه را همچو جان در بر گرفت

آفرينش شوکتی ديگر گرفت.

 

عرشيان با حمد و تهليل و سرور

گرد آن گل آمدند از راه دور.

 

چشم صحرا اين عجب کی ديده بود

در زمين عطر خدا پيچيده بود.

 

نام او را مصطفی (ص) زهرا (س) نهاد

آن مه از گردون فراتر پا نهاد.

                                  سپيده کاشانی

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان