آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢

 

 

 

 

آنچه در توان داشته ام

 

در هر حرفه اي كه هستيد

 

نه اجازه دهيد كه به بد بيني هاي بي حاصل آلوده شويد،

 

نه بگذاريد كه بعضي لحظات تاسف بار كه براي هر ملتي پيش مي آيد،

 

شما را به ياس و نااميدي بكشاند

 

در آرامش حاكم بر آزمايشگاه ها و كتابخانه هايتان زندگي كنيد ،

 

نخست از خود بپرسيد

 

"براي يادگيري و خود آموزي چه كرده ام ؟"

 

سپس همچنان كه پيش مي رويد بپرسيد

 

" من براي كشورم چه كرده ام؟"

 

و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شاديبخش و هيجان انگيز برسيد

 

 كه شايد سهم كوچكي در پيشرفت و اعتلاي بشريت داشته ايد،

 

اما هر پاداشي كه زندگي به تلاش ها يمان بدهد يا ندهد،

 

هنگامي كه به پايان تلاش ها يمان نزديك مي شويم هر كداممان بايد

 

حق آن را داشته باشيم كه با صداي بلند بگوييم:

 

 

" من آنچه را در توان داشته ام انجام داده ام "

 

                                                                                          لويي پاستور(1895-1822 )

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان