آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳

تئاتر عروسکی

سلام

تئاتر عروسکی دانش آموزان استثنايی مازندران ( مجتمع آموزش استثنايی

 شهيد بهشتی بابل) به جشنواره بين المللی تئاتر عروسکی (يونيما)

راه يافت.

اين تئاتر توسط جناب آقای فلاح کارگردانی می شود. چون خودم برای

شرکت در افتتاحيه عازم تهران هستم اگر فرصت شد بعدا مطالب ديگری را

در خصوص اين تئاتر و بازيکنان آن خدمتتان عرض می کنم. فکر می کنم

حدود ۱۶ کشور جهان در اين جشنواره شرکت کرده اند.

اين جشنواره از امروز ۲۳/۶/۸۳ در تهران شروع به کار خواهد نمود

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان