آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳

مهر ماه تغيير

سلام

تنها گواه برای زندگی ٬ رشد و تغيير است .

طبيعت انسان اين است که قدرت محکمی برای تغيير خود دارد .

 ماه مهر شروع سال تعليم و تربيت است . تعليم وتربيت کارش تغيير در افراد است حالا که ما مجری تعليم وتربيت هستيم و تصميم داريم که تغيير را اعمال کنيم بهترش اينه که از قدرت  تعليم گيرنده گان استفاده کنيم

لذا بهترين کار اين است که از اول تصميم بگيريم که ميزی سرشار از انتخاب های متفاوت را تهيه کنيم تا دانش آموزان از بين آنها ...

پس همه با هم سال تحصيلی را با شعار زير شروع  کنيم.

 تغيير برای زنده بودن   و زندگی برای تغيير 

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان