آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳

موفقيت بدون زحمت نيست

سلام

اول شهريور کتابی را خدمت تان معرفی کرده بودم که بعد از چندين سال زحمت برادر محمد علی غلامپور به بازار آمد .

يک بار ديگر به اين معلم زحمت کش خسته نباشيد عرض می کنم

ضمن آنکه به خانواده محترمشان تبريک می گويم خسته نباشيد نيز عرض می کنم به جهت آنکه همکاری و همراهی آنها اگر نبود می توان با اطمينان گفت که به اين زودی اين کار ميسر نمی شد.

http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=140191&code1=7

http://www.babolnet.com/books/farhang-mosavvar.asp

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان