آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳

معلم پژوهنده

سلام

در ليست اسامی معلمين پژوهنده برتر  استان نام دو نفر از

 همکاران خوبم می درخشيد که موجب افتخار ما و همکاران

زحمت کش در مدارس استثنايی استان شدند . ضمن تبريک

 به اين دو نفر سر کار خانم آرزو ضيغم قاسمی از مرکز آموزشی

 باغچه بان مياندرود و برادر جبار رنجبر از مرکز آموزشی امام کاظم (ع)

 محمود آباد از زحماتشان نيز بدينوسيله تشکر مينمايم.

ضمنا سر کار خانم آرزو ضيغم  قاسمی جزء نفرات برتر استان برای

 معرفی به بخش کشوری نيز می باشد.

 

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان