آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳

نفرت يا بی تفاوتی

سلام

در کتابی خوانده بودم که نقطه مقابل عشق نفرت نيست ٬

بلکه بی تفاوتی است .

نويسنده  کتاب نوشته بود اگر کسی نسبت به من تنفر داشته باشد

 اين خود نشانه آن است که او نسبت به من احساسی دارد در

 غير اينصورت نمی تواند متنفر باشد به همين دليل راهی وجود دارد

 که من بتوانم با او ارتباط برقرار کنم .

وقتی کسی نسبت به ما بی تفاوت است يعنی ما را نمی بيند

 چطور می شود با او ارتباط برقرار کرد .

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان