آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۳

روز جهانی معلولين

سلام

سيزدهم آذر ماه مصادف با روز جهانی معلولين است هر چه فکر

می کنم که در اين خصوص حرفی داشته باشم نقد و بررسی

ذهنيم مرا هدايت می کند به اين سمت که بگويم آهای آدمای

با ادعا که مدعی  توانمند بودن داريد و فکر می کنيد بعضی ها

 ناتوانند و يا معلولند ٬ بدانيد اين ابتدای معلوليت و ناتوانی شما

 در درک توانمندی ديگران است .

با علم و اطلاعات ناقص به اين نتيجه رسيده ايد ولی اگر کمی

دقت کنيد و چشم و گوش به ظاهر بينا و شنوايتان را باز کنيد

 تازه می فهميد که هستند کسانی که بدون چشم می بينند

و بدون گوش می شنوند و ...

و در بسياری از رقابت ها همين افراد موفق تر عمل کرده اند که

در همين وبلاگ موارد زيادی از اين موفقيت ها قبلا به اطلاع شما

 رسانده شد .

 با توجه به اينکه در اعتقادات ما تفاوت افراد به تقواست و زندگی

 اجتماعی حق همه طلقی شده و پيامبر اکرم (ص) حاضر نشده

 پير مرد نابينا را به خاطر مشکلات از نماز جماعت (اجتماع)معاف کند

 ولی ما به سادگی به دلايل بسيار ساده تری افراد را از زندگی اجتماعی

 محروم می کنيم .

امروز وقتی ما به خاطر حذف فيزيکی دختران در دوران گذشته جهالت

 را به آنها نسبت می دهيم بايد بدانيم که جهالت بدتر از آن اين است

 که انسان در دورانی که عصر انسانگرايانه به امور است و عصر

ارتباطات ٬ افرادی از همين جامعه را بدليل تفاوت از جامعه حذف

کند .

با اطمينان بايد منتظر بود که نسل های بعدی مهر جهالت و کج فهمی

 را بر ما بزنند.

بيايد تلاش کنيم تا بهتر بفهميم و بهتر بنگريم و عدم درک مان از ديگران

 را بهترين  دليل برای حذف آنان از جامعه ندانيم.

حرف بسيار هست ولی با زبان الکن من جز خستگی برای شما که

با اين مشکلات آشنا هستيد ثمری نخواهد داشت ولی چه کنم که

برای تسکين خودم  مجبورم ...

  

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان