جامعه ويژه

سلام

مطلب زير را بعد از خبر زيرش بخوانيد.

نگران تشکيل جامعه ويژه نباشيد!!! (برای خواندن ادامه از وبلاگ آموزش وپرورش فراگير بر روی آن کليک کنيد)

 خبر زير را با کليک بر روی آن بخوانيد.

سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور  تعداد 150 نفر افراد واجد شرايط معلول  اعم از نيمه شنوا و ناشنوا – نيمه بينا و نابينا و جسمي – حركتي را بصورت پيمانی استخدام می‌نمايد. 

/ 2 نظر / 5 بازدید
آموزگار ناشنوايان

آيا فكر مي كنيد در دوراني كه جامعه با همه ي تلاش هايي كه شده است هنوز با وظيفه ي خو در قبال معلول به عنوان عضوي از جامعه كه از حقوقي مانند ديگران برخوردار است آشنا نيست ودر ساير امور جامعه نيز بخشي نگري ها ديده مي شود آيا بايد تا رسيدن به جامعه اي كه همه در آن فراگير بيانديشند وعمل كنند معلولين بايد از اين اندك حمايتهاي سازمان هايي كه مستقيماً متولي امور اين عزيزان هستند بي بهره بمانند تاشايد...... ويا در همه ي اين حركت ها چه در بخش حمايت و چه در بخش آشنا سازي جامعه با وظيفه ي خود هم زمان پيش برويم. كه البته آشنا سازي جامعه با وظيفه ي خود در قبال معلولين بزرگترين حمابت از ايشان است.

شيدا

سلام خبر خوبی بود خوشحالم چيزی تازه نوشتم به من هم سربزنيد.