سنجش بدو ورود به دبستان

سلام

سنجش بدو ورود به دبستان( طرح يا برنامه )

                  واقعيتها ، انتقادات ، كاستيها و پيشنهادات

از زبان همکار خوبمان جنلب آقای سید محمد حسینیان مشاور مجتمع آموزش استثنایی امام رضا (ع) قائمشهر

/ 0 نظر / 6 بازدید