نفرت يا بی تفاوتی

سلام

در کتابی خوانده بودم که نقطه مقابل عشق نفرت نيست ٬

بلکه بی تفاوتی است .

نويسنده  کتاب نوشته بود اگر کسی نسبت به من تنفر داشته باشد

 اين خود نشانه آن است که او نسبت به من احساسی دارد در

 غير اينصورت نمی تواند متنفر باشد به همين دليل راهی وجود دارد

 که من بتوانم با او ارتباط برقرار کنم .

وقتی کسی نسبت به ما بی تفاوت است يعنی ما را نمی بيند

 چطور می شود با او ارتباط برقرار کرد .

/ 0 نظر / 4 بازدید