خاطره ای برای خاطره ها

سلام

شب گذشته جناب آقای  دکتر قدمی معاونت محترم وزير آموزش

 و پرورش و رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور به

 همراه معاونت تشخيص و پيشگيری سازمان جناب آقای دکتر طلوعی

 و جناب آقای باقری مشاور رييس سازمان مهمان سرزده دانش آموزان

 ناشنوای مرکز شبانه روزی صديقه طاهره (س) آمل بوده اند که پس از

 صرف شام در يک نشست صميمی سه ساعته با دانش آموزان به

صحبتهای آنها گوش داده و ضمن پاسخ به سوالات آنان ٬ دانش آموزان

را به تلاش در جهت کسب علم و دانش و انجام فرائض دينی به ويژه

 نماز دعوت نمود .

و امروز نيز در  بازديد از مرکز آموزش استثنايی ليلی جانی بابلسر با

حضور در کلاس های درس و واحدهای توانبخشی در گفتگو با کارکنان

 اين مرکز ضمن آشنايی با مشکلات ٬رهنمود های لازم برای کاهش

مشکلات ٬ سياستهای زير بنايی آموزش و پرورش استثنايی کشور را

مطرح نمودند. 

 وقتی کار برای احياء باشد مطمئنا در پيشرفت آن می توان به همين

راحتی خنديد و خوشحال از حال و آينده بود .

 جناب آقاي قدمي - بازديد از كلاس - بابلسر- آذر 83

  پس از بازديد از مرکز بابلسر در مراسم  افتتاح مجتمع آموزش استثنايی

 خاطره رامش در شهر بابل حضور يافتند .

خانواده خاطره رامش از چپ 1- پدر 2-خاطره 3-مادر 4-برادر

 قابل ذکر است که اين مجتمع باحمايت مالی آقای حسن رامش پدر

خاطره رامش (دانش آموز ناشنوای)  همان مجتمع  و اهداء زمين توسط

 آقای ملکيان بنا شده                                                       

 مراسم افتتاحيه مجتمع خاطره رامش - بابل آذر 83

 

/ 0 نظر / 6 بازدید