پيشگيری

سلام

همانطور که می دانيد رقم قابل توجه ای از معلولين به دلايل وراثتی دچار معلوليت ميشوند. لذا يکی از وظايف مهم برنامه ريزان کشور پيشگيری است که به دو شکل ميتوان مداخله نمود:

۱- کاهش ازدواج های فاميلی و انجام مشاوره های ژنتيکی قبل از ازدواج

۲- پيشگيری از باردار شدن خانواده هايی كه دارای فرزند معلول ژنتيكی هستند

شکل دوم کار در مدارس استثنايی ضروری به نظر می رسد لذا با همکاری معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكی استان برای آموزش مشاوران و مددكاران مراكز آموزش استثنايی گردهمايی با عنوان پيشگيری از بارداری خانواده های دارای فرزند معلول برگزار گرديد.

در گردهمايی فوق روشهای پيشگيری و عوارض جانبی آنها مورد بحث قرار گرفت. كه اسلايدهای آن جهت استفاده همكاران در لينك های ذيل قرار دارد.

DMPA 

TCU380

Vasectomy

/ 1 نظر / 6 بازدید
مشاور

با سلام جادارد از زحمات همكاران ارجمندي كه در آموزش وپرورش استثنايي مازندران موجبات برگزاري گردهمايي هاي علمي وتخصصي را براي به روز نمودن سطح دانش علمي وتخصصي ما فراهم مي آورند قدرداني وتشكر نمايم .