تابستانه

سلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تابستان امسال از تابستانهاي پر مشغله اي براي همکاران خوبم بوده است که در اين هفته هاي پاياني فرصت کردم تا از اين طريق از همه آنها تشکر داشته باشم .

 

پايگاه هاي اوقات فراغت دانش آموزان استثنايي امسال  قريب ۸۰۰ نفر از دانش آموزان را تحت پوشش داشته است و در پايان همه آنها در يک همايش اردويي يک روزه در اردوگاه شهداي دانش آموز فعاليت هاي خود را به نمايش گذاشتند.

اين همايش نيز توسط آقايان رشيدي معاونت محترم آموزش عمومي ٬ انتظاري معاونت محترم هماهنگي امور پرورشي و تربيت بدني ٬ عبادتي مسئول ارزيابي عملکرد سازمان آموزش و پرورش مازندران و ديگر کارشناسان مورد بازديد قرار گرفت.  از همه آنها نيز تشکر مي کنم.

در برنامه های اردویی نیز قریب ۲۰۰۰ دانش آموز شرکت داشته اند که از این تعداد قریب ۵۰ درصد آنان به اردو های برون استانی فرستاده شدند. 

طرح سنجش هم که هفته پايانی آن بوده است در پنج منطقه محروم استان (کجور - لاريجان - چهاردانگه - دو دانگه و هزار جريب نکا ) صورت گرفت که آموزش دانش آموزان با نياز های ويژه شناسايی شده در طرح از با اهميت ترين فعاليت های سال تحصيلی آتی خواهد بود.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
س

سس