احساس مسئوليت

سلام

برادر بزرگوار جناب آقای نجاتعلی برزگر

کارشناس مسئول تشخيص ٬ پيشگيری ٬ توانبخشی و بهداشت

                                      مديريت آموزش و پرورش استثنايی

                                  تبريک

لوح تقدير و يادبود كارمند نمونه جناب آقاي نجاتعلي برزگر

/ 2 نظر / 3 بازدید
احمد مظفري

برادر راجمند جناب اقای برزگر انتخاب شما را به عنوان کارمند نمونه تبريک می گوييم

ريزبين

اين خوب كار كرده يا بقيه كار نكردند.