هست آن نيست كه هرلحظه كنارت باشد. هست آن است كه هرلحظه بيادت باشد‎.


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
۱

گزارش تصویری تجمع گسترده اعتراض آمیز معلمان در مقابل مجلس http://www.edunews.ir/index.php?view&sid=8888