ادامه

سلام

اسامی چهار نفر از معلمين استثنايی پذيرفته شده در آزمون انتخاب مدرس

 آموزش خانواده از مجموع ۱۷ نفر پذيرفته شده در استان

۱- سرکار خانم مژگان بنگر           کارشناس ارشد روانشناسی

    مشاور مرکز آموزش استثنايی نصرت نوشهر

۲- سرکار خانم فهيمه خسرويان   کارشناس روانشناسی بالينی

   مددکار اجتماعی مجتمع آموزش استثنايی جوادالائمه (ع) قائمشهر

۳- سرکار خانم مريم غلامرضا نژاد   کارشناس علوم تربيتی

   آموزگار مرکز آموزش و توانبخشی دانش آموزان با اختلالات ويژه يادگيری ساری

۴- سرکار خانم زينب عربی ميارکلايی کارشناس آموزش ابتدايی

   آموزگار مرکز آموزش و توانبخشی دانش آموزان با اختلالات ويژه يادگيری ساری

/ 1 نظر / 2 بازدید
بابلی ریکا

امیدوارم مسوولیت مهمی که بر عهده شان گذاشته مشود بخوبی بتواننداز انجامشان بر ایند