صفحه معلولين روزنامه اطلاعات

سلام

دوشنبه اين هفته در صفحه معلولين روزنامه اطلاعات خانم حسينی مطالبی در خصوص معلولين

 نوشته است که يکی از اين مطالب با عنوان معلولان و دنيای اينترنت می باشد که اين وبلاگ و

وبلاگ آموزش و پرورش فراگير را معرفی نموده است . البته تعريف زيادی هم از من کرده است

که ضمن تشکر از حسن توجه ايشان عرض می کنم که اين همه تعريف از اين حقير جا ندارد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید