معرفی کتاب

سلام

کتابی را تحت عنوان <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />DisabledVillage Children خدمتتان معرفی می کنم

 اين کتاب مطالب بسيار ارزشمندی در خصوص معلولين دارد .

 به ويژه اگر اعتقاد به توانبخشی وحمايت مبتنی بر جامعه را داريد اين کتاب منبع

 وراهنماي خوبی ميباشد .

 اين کتاب به زبان فارسی تحت عنوان امداد معلولين ترجمه شده .

/ 1 نظر / 3 بازدید
پرتوبخش

کتاب بسیارخوبی است.بااین که در خصو ص یک موضوع تخصصی بحث می کند ولی ساده وروان نوشته شده است. چند فصل اول کتاب راخواندم لذت بردم . نیازبه چنین کتابی درجامعه ما بخصوص برای والدین کودکان جسمی حرکتی وکسانی که از امکانات توانبخشی کلینیکی محروم هستند بشدت احساس می شود.فکر می کنم نویسنده کتاب به هدف خودرسیده است.ای کاش می شد این کتاب بزودی در اختیار خانواده ها قرار می گرفت.