روز جهانی معلولين

سلام

ضمن گرامی داشت روز جهانی معلولين (۱۲ آذر )

به همين مناسبت مطلبی را از کتاب زندگی با معلوليت جسمی

را تقديمتان ميکنم .

ممکن است قادر نباشند تمام کارهايی را بکنند که کودکان ديگر

می توانند انجام دهند. ليکن شرايط زندگيشان آنان را در جهت

ويژگيهای بسيار مثبت و توانايی های خارق العاده ای از نظر جسمی

و ذهنی هدايت کرده است.

اول از همه ٬ اين کودکان شجاعت مافوق تصوری دارند . در حالی که

با تفاوت های جسمی خود صادقانه مواجه می شوند ٬ مصمم هستند

 با محدوديت های خود به  مبارزه بر خيزند ٬ بياموزند٬ رشد کنند ٬

حداکثر بهره برداری از زندگی خود را ببرند .

از نظر عاطفی٬ نيرويی درونی دارند که آنان را قادر می سازد مبارزه

نمايند و تا هنگام پيروزی بر موانع٬ دست از پيکار نکشند.

روش های بديعی برای غلبه بر موانع محيطی تعبيه کنند که غالبا

هم از نظر چالاکی جسمی و نيروی روانی که می طلبد ستيزه جو

 و هم به دليل نگرش های مردم نسبت به کسانی که فاقد اين مهارت ها

باشند٬ خشونت آميز باشد.

گذشته از اين٬ برای خودشان احساس تاسف نمی کنند و از ما هم

 نمی خواهند که به خاطرشان متاسف باشيم. 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مادر یک روشندل

سلام روز حهانی معلولین مبارک . مبارک بر خدمتگزاران و دوستاران معلولین .نوشته های جديدم ويژه نابينايان را بخوانيد و اگر مفيد بود جهت بالا بردن آگاهی ديگران به آن لينک کنيد متشکرم .