خبر

به نام آنکه توانايی بخشيد

سلام

به اطلاع ميرسانم که

گروه سرود ناشنوايان مجتمع آموزشی شهيد بهشتی بابل

روز جمعه به بيست و يکمين دوره جشنواره فرهنگی هنری

 دانش آموزان کشور (مشهد) اعزام شدند.

و

گروه سرود ناشنوايان مرکز آموزشی صديقه طاهره (س) آمل

فردا به جشنواره کشوری رايحه ياس سفيد سازمان دانش آموزی 

کشور اعزام خواهند شد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید