شغلی که خدا آن را انتخاب کرد

سلام

شغل معلمی شغلی ست که خداوند آن را انتخاب کرد چون اول کسی که فرمود بخوان (اقراء) خدا بود.

اگر چه تعليم و تربيت کار بسيار  دشواریست  ولی معلمی کار  پر قدر و منزلتی هست همانطور که به فرموده امام خمينی(ره) شغل انبياست . ولی وقتی در بين معلمين به جستجوی بهترين معلم ميگرديم خصوصياتی را مد نظر قرار می دهيم مثل:

اخلاص ٬ نظم ٬ برخورد صميمانه ٬  صبر ٬ متانت ٬ توجه به فرد فرد دانش آموزان ٬ و از همه مهمتر همراهی دانش آموزان يعنی همان مربيگری که کار خدا(رب) يست .

اين خصوصيات را در معلمين استثنايی يا همان معلمين دانش آموزان با نياز های ويژه بصورت برجسته می توان ديد.

لذا به همين دليل هست که معلمين استثنايی را مربيان دانش آموزان استثنايی می گويند چرا که ضمن تعليم همراهی هم می کنند.

  

/ 3 نظر / 6 بازدید
يک دوست

دوست داري پولدار بشي؟ هر کليک 80 ريال!

سنجابی

معلمی شغل نيست . معلمی عشق است . ( شهيد رجايی ) ** روزتان مبارک **

شيدا

سلام روز معلم مبارک