سمن

سلام

از فعالیتهایی که در سال تحصیلی جدید برنامه ریزی نمودیم و امیدواریم  که ما را در ارائه خدمات کمک کند استفاده از توانمندیانجمن اولیاء دانش آموزان استثنایی استان است.

تصمیم گرفتیم که از انجمن درخواست کنیم (هماهنگی های اولیه صورت گرفت) تا در شروع سال تحصیلی از مراکز آموزشی استان بازدید داشته باشند و گزارشی از وضعیت مالی٬ اداری ٬ آموزشی ٬ پرسنلی و ....  تهیه نمایند تا با هماهنگی همدیگر بتوانیم ارائه خدمات را ضمن کیفیت بخشی تسهیل نماییم.

می دانیم که امروزه مشتری مداری از مسائل مهمی است که در مدیریت باید به آن توجه شود. با توجه به اینکه اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان مشتری آموزش و پرورش می باشند لذا توجه به خواسته های آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .

امیدواریم مدیران مدارس ضمن همکاری از اين برنامه استقبال نمایند.

انتظارمان این است تا مدیران محترم مدارس برای تشکیل انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی جدید از اعضای انجمن استانی جهت حضور و نظارت بر انتخابات دعوت بعمل آورند.

تاکید داریم اعضای انجمن اولیاء هر مدرسه در روز بازدید در مدرسه حضور داشته  و اعضای انجمن اولیاء استان با آنها نیز نشستی داشته باشند.

بر اين باوريم که اين برنامه ضمن شفاف سازی عملکرد ها ٬ نظارت مردمی را تقويت خواهد کرد.

عنوان یادداشت سمن گذاشته شد و آن مخفف سازمان  مردم  نهاد  است که این جمله هم معادل فارسی NGO است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
بسيار ريزبين

اميد است با توجه به نام سمن مدارس ما از وجود اين انجمن برای فربه شود

بسيار ريزبين

اميد است با توجه به نام سمن مدارس ما از وجود اين انجمن برای هميشه فربه شود