نهاد توليدی

سلام

هی داد زدند که آموزش و پرورش يک نهاد توليدی است ولی هميشه آن را يک دستگاه مصرف کننده ديدند و اين فرياد به گوش هيچ دولتی نرفت.

ولی چرا اين دفعه ديگه حل شد. اگر باور نمی کنيد به تحصيلات فردی که سرپرستی اين نهاد توليد کننده را به عهده گرفته و يا بهتر بگويم بهش سپردند را نگاهی بياندازيد.

کارشناسی: مهندسی متالوژی !

کارشناسی ارشد: مهندسی صنايع !

دکترای تخصصی: مديريت توليد و تحقيق در عمليات !

می شود با مهندسی مواد (دانش آموز) و طراحی دقيق صنعتی و مديريت بر توليد ربات های خوبی برای مملکت ساخت .

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی عباسی

سلام محضر استاد و دوست گرامی خواهشمند است يک سری به وبلاگ مابزنيد و مارو از نظرات خود بهرمند ساريد