خانواده

سلام

با توجه به اينکه روز گذشته روز جهانی خانواده بوده متنی را سرکار خانم هاجر زارعی

 تهيه نموده بودند که عين آن را تقديم می کنم.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خـانــواده

 

خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كه برای

 

 رفع نيازمنديهاي حياتي و عاطفی

 

 انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهاي اجتماعي ،

 

 طبيعي‌تر و خودي‌تر است .

 

 

خانواده متعادل

 

منظور از خانواده متعادل ، سازمان فاقد عيب و نقص نمي‌باشد ، بلكه اين مفهوم به

 

شبكه‌اي از روابط متقابل اطلاق مي‌شود

 

كه اعضاي آن درگير با مشكلات و موانع احتمالي بوده و ضعفهاي كم و بيش قابل

 

 اعتنايي نيزدارند ، ليكن در مقابل با

 

موارد مذكور ، شيوه‌ي منطقي اتخاذ مي‌كنند و براي مسائل ، اهميتي در خور آنها

 

 قائل مي‌شوند (تناسب بين كنش و

 

واكنش ) و در برابر موقعيتهاي دشوار كه ناگزير از انتخاب باشند ، تصميم به موقع و

 

 مقتضي اتخاذ مي‌كنند .

 

بطورخلاصه خانواده متعادل به مجموعه‌اي اطلاق  مي‌شودكه علاوه برحفظ موقعيت

 

 و جايگاه هر يك از اعضاي آن داراي ويژگيهاي زير مي‌باشند .

 

 

ويژگيهاي خانواده متعادل

 

1 بينش تكاپويي در برابر بينش جزمی

 

 

2 تبادل عاطفي در برابر انجماد عاطفي (همدردي سرآغاز توانايی

 

 است )

 

3 مثبت گرايي در برابر منفي گرايي

 

4 تفاهم در برابر تخاصم ( تفاهم اساس ترقي است )

 

5 همگرايي در برابر واگرايی

 

6 - « بال » در برابر « وبال »

 

7 مشاركت در برابر مفارقت

 

8 منطق در برابر زور

 

9 خودشكوفايي در برابر خود زياني

 

10- شادكامي در برابر تلخ كامي

 

11- آگاهي در برابر ناآگاهي

 

12- بزرگ‌منشي در برابر كودك منشي

 

 

ده استرس عمده در خانواده

 

 

1 اقتصادي مالي ، پولي

 

2 رفتار كودكان ، نظم و ترتيب ، جنگ و دعواي آنها

 

3 نرسيدن زن و شوهر به يكديگر

 

4 سهيم نشدن در مسؤوليتهاي موجود در خانواده

 

5 ارتباط با فرزندان

 

6 نرسيدن به خويشتن

 

7 احساس گناه براي دست نيافتن به موفقيتهاي بيشتر

 

8 امور زناشويی

 

9 تفريح نداشتن افراد خانواده با يكديگر

 

10- مشغله زياد

 

نمونه‌اي از واكنشهاي خانواده‌هايي كه با استرس برخورد مؤثر دارند :

 

/ 0 نظر / 2 بازدید