/ 2 نظر / 5 بازدید
مادر سپيد

خبر خوبی برای همه بچه های توانخواه است ! خبری اميد بخش و نويد دهنده جامعه ايی به هم پيوسته ! راستی نظرتون درباره شمشير از رو بستن چيه ؟؟؟

مادر سپيد

سلام استاد گرامی ! خبرهای بدی شنيدم !!!!! متاسف شدم ! خيلی زياد ... http://roshandel.special.ir/archives/2006/12/002373.html