يک تومان ٬ يک ايده

سلام

گفته اند اگر من يک تومان داشته باشم و شما هم يک تومان ٬ و با هم معاوضه کنيم در نهايت هر کدام يک تومان خواهيم داشت .

ولی اگر من يک ايده و شما نيز يک ايده داشته باشيد و با هم معاوضه کنيم در اين صورت هر کدام حداقل دو ايده خواهيم داشت .

اين همه مدير که در تصوير می بينيد مديران مراکز و مجتمع های آموزش استثنايی استان هستند وقتی اين عکس را در منزل نگاه می کردم به ياد شروع سخنم (جمله بالا ) در جمع روسای آموزش و پرورش استان برای هم فکری افتادم که واقعا اين همه مدير اگر هر کدام يک ايده به هم ديگر بدهيم چه اتفاقی خواهد افتاد.

اين عکس هم مربوط به جلسه مديران  ۲۴/۶ ۸۳ می باشد ضمنا اسلايد ارائه شده در قسمت تحفه ها مربوط به بحث اينجانب در جلسه فوق می باشد.

گردهمايي مديران مراكز و مجتمع هاي آموزش استثنايي مازندران- 83/6/24

/ 1 نظر / 4 بازدید
ریزبین2

خسته نباشيد