مقاله هفتم

  سلام

  (چگونه توانستم با انجام راهبردهای آموزشی استرس و نارسايی غلط نويسی درس املاء فارسی دانش آموزانم را کاهش دهم.) عنوان تحقيقی است که همکار خوبمان جناب آقای غلامرضا کريمپور آموزگار مرکز آموزش استثنايی وليعصر(عج) نور در زمينه اقدام پژوهی ارسال داشته است . که به عنوان مقاله هفتم تقديم تان می شود.

/ 3 نظر / 2 بازدید
معلم كودكان استثنايي

ضمن آرزوی موفقيت برای همکارم توجه علاقه مندان به اين بخش را به مطلبی از سر کار خانم زهرا حقيقت دوست که درماهنامه آموزشی (رشد تکنولوژی آموزشی دوره نوزدهم اسفند ۸۲) به چاپ رسيد جلب می کنم .

سيدباقراشرفي

دوست و همكار گرامي جناب آقاي غلام رضا كريمپور با سلام ، مقاله ي شما را مطالعه نمودم . خوشحال هستم از اينكه همكاراني چون شما راهبردهاي درماني مشكل املاء را جهت رفع مشكل دانش آموزان كم توان ذهني بكار مي گيرند . اگرچه دانش آموزان كم توان ذهني و دانش آموزان با مشكلات ويژه يادگيري دو مقوله ي كاملا جدا از يكديگر محسوب مي شوند.با اين حال يك شيوه ي مناسب درماني مي تواند براي همه گروههاي دانش آموزي موثر واقع شود . با اين مقدمه اجازه مي خواهم نظرم را در ارتباط با موضوع مورد بحث جنابعالي بطور خلاصه بيان كنم.

سيدباقراشرفي

الف: بندهاي 1، 2 و 8 صفحه ي 5 بيان كننده ي يك مفهوم كلّيِ پايين بودن بهره ي هوش مي باشد . به نظر مي رسد همكار محترم مي توانست موارد فوق را به طور خلاصه «« توجه به توان ذهني دانش آموز »» بيان كند. ب: غير از موارد بر شمرده در همين صفحه در ارتباط با علت شناسي مشكلات املاء موارد مهمتري وجود دارد كه به طور كلي تاخير زمينه هاي رشد كه قابل شرح و بسط مي باشد و همچنين نداشتن برتري جانبي و باقي ماندن آن همچنان در سنين مدرسه كه به احتمال زياد مي تواند مشكلات خواندن و به دنبال آن نوشتن را به دنبال داشته باشد بيان كرد. شايد اگر همكار محترم علل اُفت تحصيلي را با توجه به منابع موجود طبقه بندي مي نمودند بهتر مي توانستند مساله راتبيين نمايند. علل اُفت تحصيلي : دروني { فقر فرهنگي ، فقر اقتصادي ، فقر آموزشي} بروني { نقايص حسي، عقب ماندگي ذهني ، اختلالات يادگيري ، اختلالات جدي عاطفي }