تغيير

سلام

تغيير تلاش برای ماندن است.

وقتی شما تغيير کنيد زندگی تغيير می کند.

پس برای ماندن تغيير کنيد ٬ زيرا جز با تغيير هيچ چيز دوام نمی آورد.

/ 0 نظر / 2 بازدید