دل تنگ

سلام

امروز از زبان يکی از دوستان خبری شنيدم که خيلی تکان دهنده بود البته زياد از اين حرف ها شنيده می شود ولی اينقدر با صراحت نشنيده بودم که آدم برای رسيدن حق!! خودش ...

اگر بخواهيد فرض کنيد که فردی از مرکز آموزش استعدادهای درخشان بگويد که:

کجاش عدالت هست که به معلمين افليج ها و ... سختی کار می دهيد و به ما که با اين بچه های تيز هوش اين همه کار می کنيم ...

بچه های اونها معلوم نيست آخرش چی می شوند ولی دانش آموزان ما ...

هر چه دل تنگتان می خواهد برايم بنويسيد.

/ 0 نظر / 6 بازدید