بايد بخنديم!!

سلام

روز پنج شنبه گذشته به يکی از روستا های شهرستان ساری (مرکز استان) مراجعه نموده بودم با يکی از خانواده ها آشنا شدم که از وضعيت تحصيلی بچه هايش جويا شدم ٬ متوجه شدم يکی از بچه ها دانش آموز دختر فارغ التحصيل سوم راهنمايی  (با معدل ۵۶/۱۹) که از دانش آموزان ممتاز هم بوده ترک تحصيل نموده ...

در پی علت نگشتم چون وضعيت خود گويا بود.

برای دانش آموزان شهری (مدرسه نوساز - تجهيزات جديد ـ معلم با تجربه ـ کلاس تقويتی ـ فوق برنامه ـ آزمايشگاه ـ کارگاه و...) اگر يک روز گاز مدرسه قطع باشد و يا در حياط مدرسه ای آب جمع شده باشد  سر و صدای خانواده ها و دانش آموزان٬ اصحاب نزديک بين مطبوعات و صدا و سيما گوش فلک را کر خواهد کرد که فرزندان دلبند مردم شريف اين سرزمين يک روز از علم آموزی عقب افتادند !!

با يکی از معلمان دلسوز آن روستا  صحبت می کردم به او گفتم اين که قرآن می فرمايد احياء يک انسان احياء يک ملت است مفهوم آن را کجا بايد درک کنيم .

ما به جامعه دوره اديسون بايد بخنديم که آموزش و پرورش آن٬ اديسون را به جرم عقب مانده بودن از مدرسه محروم کرد ٬ يا به جامعه امروزمان که آموزش و پرورش آن توان پذيرش دانش آموز ممتاز خود را ندارد.

اصلا بايد بخنديم ٬ چرا نخنديم ؟ گريه که مال ما نيست٬

گريه برای کسی است که دردی داشته يا دردی را حس کند.!! 

/ 1 نظر / 6 بازدید
JAFARI

خنده تلخ من ازگريه غم انگيزتراست کارم ازگريه گذشته به آن ميخندم! همتی بايدتاشايدهرکدام ازما بتوانیم سهمی درمحونمودن‌‌ اين خنده های دردناک‌ داشته باشيم.