دير آموز

سلام

امروز در جلسه ای که به همت جناب آقای صالحی مسئول آموزش ابتدايی

شهرستان نوشهر تشکيل شده بود حضور يافتم که دعوت شدگان به جلسه

 مديران مدارس پذيرنده دانش آموزان با نياز ويژه به همراه معلمان کلاس های

پذيرنده بوده اند با توجه به اينکه مطالبی که انتخاب کرده بودم تا برایشان بيان

کنم بيشتر برای  اثبات  توانايی آنها و تقويت بوده است ولی جمع نشان داده بود

 که دارای اعتمادبه نفس بالايی است نمونه اش يکی از خانم معلم ها در پايان

 جلسه گفته بود که با اينکه پنج دانش آموز دير آموز در کلاس ۲۵ نفره دارم اميدوارم

که به آنها هم بصورت ويژه توجه کنم.

اسلايد های مربوط به بحث جلسه

با تشکر از جناب آقای صالحی و سرکار خانم يوسفيان مدير مرکز آموزش

 استثنايی نصرت نوشهر (ميزبان جلسه)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید