صميميت

سلام

چیزی که صمیمیت را از بین می برد یکنواختی است ٬ ما از تغییر می ترسیم در صورتی که صمیمیت به تغییر نیاز دارد.

اصلا صمیمیت با توقع جور در نمی آید. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که در ارتباط با دیگران هیچ توقعی نداشته باشیم ٬ چون هیچ کس نمی تواند همانی باشد یا رفتار کند که ما می خواهیم.

یکی از مخربترین عوامل در روابط صمیمانه ناتوانی مان در انتقال احساسات است.

پس باید تلاش کنیم تا در رابطه هایمان هر چه را که احساس میکنیم نشان دهیم و ابراز کنیم و برای ابراز احساسات منتظر فرصت مناسبتر نباشیم.

اگر هم می خواهید آدم خوشایندی باشید نباید بشود رفتار شما را آسان پیش بینی کرد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
يك معلم

پس از اعلام نتایج از سوی سازمان تعداد۲۲ نفر از معلمین دانش آموزان استثنایی در استان خراسان رضوی توانستند حائز رتبه شوند که از این تعداد ۱۳ نفر مقام اول ، ۵ نفر مقام دوم و ۴ نفر مقام سوم را کسب کردند واین استان مقام اول کشور را در جشنواره الگوهای برتر تدریس بدست آورد. پس رتبه دوم مازندران کو ...........