نامه

سلام

يکی از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايی مرکز آموزشی ۱۵ خرداد فريدونکنار نامه ای به جناب آقای قدمی نوشتند که از متن نامه دانش آموز خبری ندارم ولی پاسخ جناب آقای قدمی معاونت محترم وزير و رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور به دانش آموز رقيه ضربی بدستم رسيد که به بهانه اينکه تاکيدی کرده باشم مبنی بر انتظار کارکنان و دانش آموزان برای حضور آقای قدمی تصوير نامه را در ذيل می آورم.

 پاسخ آقاي قدمي به نامه رقيه ضربي دانش آموز پايه پنجم فريدونكنار

/ 0 نظر / 6 بازدید